Marine Safety Detachment Massena 

180 Andrews Street

Massena, NY 13662

Non-Emergency: (315) 769-5483

Emergency: (716) 843-9527